De VAR blijft een attentiepunt!

Om enige mate van duidelijkheid te scheppen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer heeft de overheid de Verklaring Arbeids Relatie (VAR) in het leven geroepen. De VAR-wuo ( winst uit onderneming) en VAR- dga (directeur-grootaandeelhouder die inkomsten genereert uit een vennootschap) bieden de meeste zekerheid. […]