schuld/vordering verhouding directeur-grootaandeelhouder

Uit recente rechtspraak blijkt dat het hebben of aangaan van een schuld/vordering verhouding tussen de directeur-grootaandeelhouder en B.V. verstrekkende gevolgen kan hebben voor de oudedagsvoorziening die de directeur-grootaandeelhouder bij zijn B.V. heeft getroffen. […]