Op 1 juni jl. heeft staatssecretaris Wiebes, mede namens minister Asscher, laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt de verlengde opschorting niet voor kwaadwillenden.

Wat betekent dit voor u als opdrachtgever?

De handhaving op de Wet DBA was al opgeschort tot 1 januari 2018. Deze periode is nu met een half jaar verlengd, tot in ieder geval 1 juli 2018. Tot die datum zal de Belastingdienst geen naheffingen en boetes opleggen, behalve bij een zeer beperkte groep van kwaadwillenden.

Dit uitstel kan in onze ogen niet los worden gezien van de door een nieuw kabinet vast te stellen vervolgrichting in deze materie. Het uitstel betekent dat u extra tijd krijgt om u als organisatie voor te bereiden op het nieuwe regime. Wij adviseren wij u om zo snel mogelijk uw flexibele schil te analyseren en te bepalen welke arbeidsrelaties hierbij passen. Hoewel een nieuw kabinet voor nieuwe oplossingen kan kiezen wat betreft het tegengaan van schijnzelfstandigheid en de verdeling van verantwoordelijkheid voor de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er, is het niet waarschijnlijk dat een nieuw kabinet terug zal gaan naar volledige vrijwaring van fiscale risico’s voor de opdrachtgever. Het is daarom van belang om uw situatie goed te kennen zodat u snel reageren op nieuwe wijzigingen.

Wij adviseren u graag over deze problematiek en de inrichting van uw werkprocessen rond de inhuur van zelfstandigen.