Checklist ontslagaanvraag UWV Werkbedrijf

De ontslagprocedure van UWV Werkbedrijf wordt nu reeds veelvuldig gebruikt in geval van bedrijfseconomische redenen. Indien UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning toekent, geschiedt dit zonder ontslagvergoeding ( wel kan de werknemer naderhand nog een kennelijk onredelijk ontslagprocedure entameren bij de kantonrechter), vandaar dat deze weg ook vaak verkozen wordt. […]

Checklist ontslagaanvraag UWV Werkbedrijf2015-11-02T20:24:35+00:00