Overgangsregeling voor afschaffing renteaftrek binnen fiscale eenheid

Er komt een overgangsregeling voor bedrijven die gebruikmaken van de renteaftrek over leningen binnen de fiscale eenheid. Dat heeft staatssecretaris Snel (Financiën) laten weten in antwoord op Kamervragen over de spoedreparatiemaatregel die een einde maakt aan het belastingvoordeel. Tot eind dit jaar zal die maatregel nog niet gelden voor verschuldigde rentebedragen over interne leningen tot [...]

Overgangsregeling voor afschaffing renteaftrek binnen fiscale eenheid 2018-04-24T21:08:07+00:00

Europees Hof deelt finale klap uit aan fiscale eenheid

Het zwaard van damocles is gevallen. In navolging van de conclusie van de A-G, beslist het Europese Hof van Justitie vandaag dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime voor wat betreft de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet Vpb niet EU-proof is. De gevolgen laten zich raden: de aangekondigde spoedreparatiemaatregelen treden zo snel als mogelijk met terugwerkende kracht [...]

Europees Hof deelt finale klap uit aan fiscale eenheid 2018-02-25T10:18:31+00:00

Geen handhaving Wet DBA tot 2020

De opschorting van de handhaving van de omstreden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 2020  moet nieuwe wetgeving klaar zijn. Tot die tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen [...]

Geen handhaving Wet DBA tot 2020 2018-02-17T09:06:38+00:00

Fiscale plannen nieuwe kabinet

Aan het regeerakkoord van het nieuwe kabinet ontlenen wij de volgende plannen op fiscaal gebied: Inkomstenbelasting Vanaf 2019 invoering tweeschijvenstelsel IB/LB met basistarief van 36,93% en toptarief van 49,5%. Het aangrijpingspunt van het toptarief (€ 68.507 in 2018) wordt bevroren; Verhoging algemene heffingskorting met ca. € 350 in 2021 en verhoging arbeidskorting; De ouderenkorting [...]

Fiscale plannen nieuwe kabinet 2017-10-11T09:06:35+00:00

Prinsjesdag 2017: Overige fiscale maatregelen 2018

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend door het demissionaire kabinet. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen. Het gaat om het Belastingplan 2018, de Overige fiscale maatregelen 2018, de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder behandelen wij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen [...]

Prinsjesdag 2017: Overige fiscale maatregelen 2018 2017-09-20T10:42:10+00:00

Prinsjesdag 2017: Belastingplan 2018

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend door het demissionaire kabinet. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen. Het gaat om het Belastingplan 2018, de Overige fiscale maatregelen 2018, de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder behandelen wij het Belastingplan 2018.   Inkomensbeleid [...]

Prinsjesdag 2017: Belastingplan 2018 2017-09-20T10:39:09+00:00

Loonkostenvoordeel vereist aanpassing in salarisadministratie

Vanaf 1 januari 2018 treedt de volledige Wet tegemoetkomingen loondomein in werking. Na invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2017, treedt per 2018 ook het loonkostenvoordeel (LKV) in werking. Het loonkostenvoordeel vervangt het systeem van premiekortingen zoals dat tot eind 2017 geldt. De overgang naar het loonkostenvoordeel vereist aanpassingen in de salarisadministratie. Wat is het [...]

Loonkostenvoordeel vereist aanpassing in salarisadministratie 2017-09-18T08:09:48+00:00

Gemiddelde premies voor WGA en Ziektewet stijgen in 2018

Het UWV heeft begin september het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gepubliceerd. In dit besluit liggen de premies en parameters voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor het jaar 2018 vast. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit een component voor de WGA en een component voor de Ziektewet. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt [...]

Gemiddelde premies voor WGA en Ziektewet stijgen in 2018 2017-09-12T07:21:32+00:00

Vraag buitenlandse btw uit 2016 tijdig terug

Heeft u in 2016 facturen met btw ontvangen uit andere Europese lidstaten dan kunt u deze terugvragen. Uw teruggaafverzoek moet vóór 1 oktober 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn. Btw-facturen uit andere EU-landen Ondernemers die facturen met btw uit een ander EU-land hebben ontvangen, kunnen deze terugvragen wanneer aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het [...]

Vraag buitenlandse btw uit 2016 tijdig terug 2017-08-18T09:22:15+00:00

Handhaving in het kader van de Wet DBA verder opgeschort tot 1 juli 2018

Op 1 juni jl. heeft staatssecretaris Wiebes, mede namens minister Asscher, laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt de verlengde opschorting niet voor kwaadwillenden. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever? [...]

Handhaving in het kader van de Wet DBA verder opgeschort tot 1 juli 2018 2017-06-04T07:28:17+00:00